ТЪРГОВСКИ ДИСПЛЕЙ

TomWare, е италианска компани я работеща в сектора на ICT в продължение на 20 години; работи с дизайн, внедряване и поддръжка на инфраструктурни мрежови системи

 

Работим със средни и големи вериги, желаещи да увеличат оборотите си благодарение на използването на новите технолог иите, такива като Digital Signage (Търговски Дисплей).

 

Търговският дисплей позволява д а се управлява и разпространява мултимеди йно съдържание, като реклами и промоции чрез отдале чен екран. Позволява да се започне нова ма ркетингова кампания и маркетингови практики на кръстосана продажба благодарение на лесен за използване софтуер Това решение се използва предимно в супермаркети и аптеки и тук в Италия постигна успех в някои големи регионални вериги на дре бно.

Основните пред имства от използване на система та са:

 

Незабавно увеличаване на продажбите, защ ото мониторът има по-голямо въздействие върху хората, отколкото обикновена брошура,чрез изображения и звук, за да привлече вниманието на екрана;

 

Системата създава доб авена стойност за доставчиците поради възмо жността да предостави информация за техните прод укти и в същото време осигурява добавена стойн ост на веригата за търговия на дребно, което позволява промоции на собствени етикети и марки.

 

Не са необходими инвестици и, защото доставчиците, желаещи да рекламират своите продукти, ще инвестират в пл атформата

 

Увеличете комуникация та и информацията към клиентите, така че да увеличите опита му по време на пазаруването и неговата лоялност във Вашата марка и същ о такаще можете да привлечете нови клиент и чрез промоциите на екраните;

Пълни услуги, включително създаване на съдържание, мониторинг и поддръж ка на нфраструктурата.

 

 

Всички наши клиенти успяват да увеличат продажбите си чрез отда ване под наем на платформата на своите доставчици, желаещи да рекламират своите продукти, безголемипървоначалнираз ходи.