DIGITAL SIGNAGE

TomWare, Itālijas uzņēmums, kas strādā IT nozarē vairāk nekā 20 gadus un nodarbojas ar tīkla infrastruktūras sistēmu izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu.

 

Mēs strādājam ar vidējām un liel ām mazumtirdzniecības ķēdēm, kas vēlas palielināt savu apgrozījumu, pateicoties jaunāko tehnoloģiju pie mēram, Digital Signage, izmantošanai.

 

Digital Signage tehnoloģija ļauj pārvaldīt un izplatīt multivides saturu, piemēram, reklāmu un reklāmas, izmantojot attālinātos displejus. T as ļauj uzsākt jaunas mārketinga kampaņas un pārrobežu pārdošanas mārketinga praksi, pateicoties viegli lietojamajai programmatūrai. Šis risinājums galvenokārt tiek izmantots lielveikalos un aptiekās, Itālijā tas ir guvis panākumus dažās lielās mazumtirdzniecīb as veikalu ķēdēs.

Galven ās sistēmas priekšrocības ir:

 

Pārdošanas tūlītēja palielināšana, jo monitoram ir lielāka ietekme uz cilvēkiem,lai pievērstu uzmanību ekrānam ,nekā vienkāršām brošūrām ar attēliem;

 

Sistēma veido reklāmas, ka s palielina piegādātāju vērtību, jo ir iespēja sniegt in formāciju par saviem produktiem, un tajā pašā lai kā tas nodrošina pievienoto vērtību mazumtir dzniecības tīklam, kas ļauj privāto etiķešu un paša zīmola reklamēšanu;

 

Nav nepieciešami ieguldījumi, jo paši piegādātāji, kas vēlēsies reklamēt savus produktus, ieguldīs platformas izveidē;

 

Uzlabojiet saziņu un p alieliniet informāciju klientiem, lai uzlabotuviņu pieredzi iepirkšanās laikā un palielinātu uzticību savam zīmolam. Izmantojot reklāmas uz ekrāniem, Jūs varēsiet arī veicināt jaunu klientu piesaisti;

Pilns pakalpojumu klāsts, tostarp satura veidošana, infrastruktūras uzrau dzība un uzturēšana.

 

 

Visiem mūsu klientiembez lielā m sākotnējām izmaksāmir izdevies paliel ināt pārdošanas apjomus, izmantojot platformu īri saviem piegādātājiem, kuri vēlas rekla mēt savus produktus.

Sazinies ar mums: